Vỏ Case XIGMATEK AQUARIUS S - WHITE (no fan)
Đăng ngày 09-10-2022 03:28:27 PM
Giá : 1.100.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0 x 2 + USB2.0 x1 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2.5 "" x 3 / 3.5"" x 2
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 160mm | Hỗ trợ VGA 320mm
Không bao gồm fan

Vỏ case MIK AH01 – WHITE
Đăng ngày 09-10-2022 03:14:09 PM
Giá : 699.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Mik
Hỗ trợ mainboard: ATX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khe mở rộng: 7 slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 1 x 2.5”
Hỗ trợ VGA: 305mm | CPU Cooler: 165mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case XIGMATEK X7 BLACK
Đăng ngày 09-10-2022 03:08:55 PM
Giá : 1.990.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0 x 1 + USB2.0 x2 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 slots + 3 Vertical slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 2 x 2.5”
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 190mm | Hỗ trợ VGA 480mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case JETEK A3035
Đăng ngày 09-10-2022 02:56:56 PM
Giá : 300.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Jetek
Hỗ trợ mainboard: MicroATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB 1.1 x 2 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x HDD 3.5 | 2 x SSD 2.5
Không bao gồm fan

Vỏ Case INWIN 101 BLACK
Đăng ngày 09-10-2022 02:49:15 PM
Giá : 1.800.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Inwin
Hỗ trợ mainboard: Mini-ITX, MicroATX, ATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB 3.0 x 2 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5″ | 2 x 2.5″
Chiều dài Radiator tối đa: 360 mm | Chiều cao tản nhiệt tối đa: 160 mm | Chiều dài VGA tối đa: 421 mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case XIGMATEK X7 WHITE
Đăng ngày 08-10-2022 06:13:55 PM
Giá : 1.990.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0 x 1 + USB2.0 x2 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 slots + 3 Vertical slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 2 x 2.5”
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 190mm | Hỗ trợ VGA 480mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case MIK NEXUS M BLACK
Đăng ngày 08-10-2022 05:32:29 PM
Giá : 670.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: MIK
Hỗ trợ mainboard: ITX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 2 x 2.5”
Hỗ trợ VGA: 340mm | CPU Cooler: 155mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case XIGMATEK NEMESIS Black (EN42180)
Đăng ngày 08-10-2022 05:24:05 PM
Giá : 699.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0 x 1 + USB2.0 x2 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2.5 "" x 3 / 3.5"" x 2
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 158mm | Hỗ trợ VGA 340mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case XIGMATEK AQUARIUS S - BLACK (no fan)
Đăng ngày 08-10-2022 05:15:33 PM
Giá : 1.100.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0 x 2 + USB2.0 x1 + Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 7 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2.5 "" x 3 / 3.5"" x 2
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 160mm | Hỗ trợ VGA 320mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case Infinity Air
Đăng ngày 08-10-2022 04:57:30 PM
Giá : 660.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Infinity
Hỗ trợ mainboard: ATX, M-ATX, Mini ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB 3.0x1 + USB 2.0x2 + HD Audio + LED RGB Switch
Khe mở rộng: 7 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2.5″ SSD x 2 / 3.5″ HDD x 2
Hỗ trợ VGA: < 310mm | CPU Cooler: < 160mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case XIGMATEK OMG
Đăng ngày 08-10-2022 04:39:13 PM
Giá : 650.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Xigmatek
Hỗ trợ mainboard: Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0x1 + USB2.0x2 + Audio in/outx1 (HD Audio)
Khe mở rộng: 4 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2.5 " x 2 / 3.5" x 2
Hỗ trợ VGA 320mm | Hỗ trợ tản nhiệt CPU 170mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case MIK NEXUS M BLACK/RED
Đăng ngày 08-10-2022 04:30:44 PM
Giá : 670.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: MIK
Hỗ trợ mainboard: ITX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 2 x 2.5”
Hỗ trợ VGA: 340mm | CPU Cooler: 155mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case MIK NEXUS M BLACK/WHITE
Đăng ngày 08-10-2022 04:26:15 PM
Giá : 670.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: MIK
Hỗ trợ mainboard: ITX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Hỗ trợ ổ đĩa: 2 x 3.5” | 2 x 2.5”
Hỗ trợ VGA: 340mm | CPU Cooler: 155mm
Không bao gồm fan

Vỏ Case Segotep Artist 2F RGB White
Đăng ngày 08-10-2022 04:17:39 PM
Giá : 990.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Segotep
Hỗ trợ mainboard: mATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0x1+USB 2.0 x2+HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Sẵn 2 FAN LED 12cm RGB 12V có thể sync Main

Vỏ Case Segotep Artist 2F RGB Pink
Đăng ngày 08-10-2022 04:13:26 PM
Giá : 990.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Segotep
Hỗ trợ mainboard: mATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0x1+USB 2.0 x2+HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Sẵn 2 FAN LED 12cm RGB 12V có thể sync Main

Vỏ Case Segotep Artist 2F RGB Black
Đăng ngày 08-10-2022 04:06:14 PM
Giá : 890.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: Segotep
Hỗ trợ mainboard: mATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB3.0x1+USB 2.0 x2+HD Audio
Khe mở rộng: 4 Slots
Sẵn 2 FAN LED 12cm RGB 12V có thể sync Main

Vỏ Case XIGMATEK XA-20 (ATX)
Đăng ngày 08-10-2022 03:26:20 PM
Giá : 370.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: XIGMATEK
Hỗ trợ mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)
Khay HDD/SSD: 2.5 "", 3.5"" x 2 / ODD 3.5"" x 1
Khe mở rộng: 7 Slots
Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm
Hỗ trợ VGA 330mm"

Vỏ Case MIK DT03 RED LUFFY
Đăng ngày 08-10-2022 03:17:54 PM
Giá : 790.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: MIK
Hỗ trợ mainboard: ATX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khay HDD/SSD: 2 x 3.5” | 1 x 2.5”
Hỗ trợ VGA: 305mm | CPU Cooler: 165mm
Khe mở rộng: 7x PCI Expansion Slots
Không bao gồm fan

Vỏ Case MIK TN10 GAMING ĐEN
Đăng ngày 08-10-2022 03:08:39 PM
Giá : 990.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: MIK
Hỗ trợ mainboard: E-ATX, ATX, mATX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB2.0 + 1xUSB 3.0 + HD Audio
Khay HDD/SSD: 2 x 3.5” | 3 x 2.5”
Khe mở rộng: 7x PCI Expansion Slots
Hỗ trợ VGA: 320mm | CPU Cooler: 165mm
Bao gồm 3 fan Galaxy RGB mặt trước có thể điều chỉnh màu bằng nút trên case

Vỏ Case VSP VISION 2872
Đăng ngày 08-10-2022 02:48:17 PM
Giá : 300.000 đ

BH: 12 Tháng
Hãng SX: VSP
Hỗ trợ mainboard: MicroATX, Mini-ITX
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: 2xUSB 2.0 + HD Audio
Khay HDD/SSD: 5.25'' x0 | 3.5'' x 1 | 2.5'' x 1
Khe mở rộng: 4 slots

Tư Vấn khách hàng

Chăm sóc khách hàng


Thời gian làm việc

  • Thứ 2 - Chủ Nhật:  07:30 AM - 18:30 PM

Phòng kỹ thuật


Thống kê

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay808
  • Tháng hiện tại27,073
  • Tổng lượt truy cập2,718,250
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây